TCT Kernboren lengte 30mm

 

Centreerstift TCT Kernboren 13 t/m 60mm dia 6,35mm

 

Centreerstift TCT Kernboren 61 tot 65mm dia 8mm

 

17mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

21mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

22mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

23mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

24mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

25mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

26mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

28mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm