Spiraalboren HSS Cobalt industrie

5 stuks 1mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

AK000100
Levertijd:1-3 dagen
Bestel

5 stuks 1,5mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

AK000150
Levertijd:1-3 dagen
Bestel

5 stuks 2mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

AK000200
Levertijd:1-3 dagen
Bestel

5 stuks 2,5mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

AK000250
Levertijd:1-3 dagen
Bestel

5 stuks 3mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

AK000300
Levertijd:1-3 dagen
Bestel

5 stuks 3,5mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

AK000350
Levertijd:1-3 dagen
Bestel

5 stuks 4.0mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

AK000400
Levertijd:1-3 dagen
Bestel

5 stuks 4.5mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

AK000450
Levertijd:1-3 dagen
Bestel

5 stuks 5.0mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

AK000500
Levertijd:1-3 dagen
Bestel

5 stuks 5,5mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

AK000550
Levertijd:1-3 dagen
Bestel

5 stuks 6mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

AK000600
Levertijd:1-3 dagen
Bestel

5 stuks 6,5mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

AK000650
Levertijd:1-3 dagen
Bestel

2 stuks 7,0mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

AK000700
Levertijd:1-3 dagen
Bestel

2 stuks 7,5mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

AK000750
Levertijd:1-3 dagen
Bestel

2 stuks 8mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

AK000800
Levertijd:1-3 dagen
Bestel

2 stuks 8,5mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

AK000850
Levertijd:1-3 dagen
Bestel

2 stuks 9mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

AK000900
Levertijd:1-3 dagen
Bestel

2 stuks 9,5mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

AK000950
Levertijd:1-3 dagen
Bestel

2 stuks 10mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

AK001000
Levertijd:1-3 dagen
Bestel

2 stuks 10,5mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

AK001050
Levertijd:1-3 dagen
Bestel

2 stuks 11mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

AK001100
Levertijd:1-3 dagen
Bestel

2 stuks 11,5mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

AK001150
Levertijd:1-3 dagen
Bestel

2 stuks 12mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

AK001200
Levertijd:1-3 dagen
Bestel

2 stuks 13mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

AK001300
Levertijd:1-3 dagen
Bestel

1 stuk 13,5mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor inustrie DIN338

AK001350
Levertijd:1-3 dagen
Bestel

1 stuk 14mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

AK001400
Levertijd:1-3 dagen
Bestel

1 stuk 14,5mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

AK001450
Levertijd:1-3 dagen
Bestel

1 stuk 15mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

AK001500
Levertijd:1-3 dagen
Bestel

1 stuk 15,5mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

AK001550
Levertijd:1-3 dagen
Bestel

1 stuks 16mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

AK001600
Levertijd:1-3 dagen
Bestel