Spiraalboren HSS Cobalt industrie

 

5 stuks 1mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

 

5 stuks 1,5mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

 

5 stuks 2mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

 

5 stuks 2,5mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

 

5 stuks 3mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

 

5 stuks 3,5mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

 

5 stuks 4.0mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

 

5 stuks 4.5mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

 

5 stuks 5.0mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

 

5 stuks 5,5mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

 

5 stuks 6mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

 

5 stuks 6,5mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

 

2 stuks 7,0mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

 

2 stuks 7,5mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

 

2 stuks 8mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

 

2 stuks 8,5mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

 

2 stuks 9mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

 

2 stuks 9,5mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

 

2 stuks 10mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

 

2 stuks 10,5mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

 

2 stuks 11mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

 

2 stuks 11,5mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

 

2 stuks 12mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

 

2 stuks 13mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

 

1 stuk 13,5mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor inustrie DIN338

 

1 stuk 14mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

 

1 stuk 14,5mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

 

1 stuk 15mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

 

1 stuk 15,5mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338

 

1 stuks 16mm HSS-E Cobalt 5% spiraalboor industrie DIN338