Gebruiksregels gereedschap

Let op! Heeft u geen ervaring met de aangekochte producten, laat u dan altijd telefonisch adviseren door ons voor gebruik. Lees voor gebruik de eventuele handleiding, en maak altijd een proefstuk. Zorg er te allen tijde voor dat wanneer u een machine zwaar of langdurig belast hebt of erg warm is, dat deze na gebruik nog een aantal minuten stationair onbelast na kan draaien om af te koelen. Doet u dit niet, dan kan de spoel van de motor doorbranden, deze schade valt niet onder de garantie. Elektrisch gereedschap mag nooit langer dan 30 tot 45 minuten achter elkaar gebruikt worden, in verband met overbelasting wat tot schade lijd.  Deze regel geldt voor ieder merk en soort gereedschap!

Lees alle onderstaande veiligheid waarschuwingen en volg alle instructies op. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en / of ernstig letsel. De term "elektrisch gereedschap" in de waarschuwingen verwijst naar uw netspanning gevoede gereedschap of batterij bediende (draadloze) elektrisch gereedschap. De term "gereedschap" verwijst naar handgereedschap.Houd de werkruimte schoon en goed verlicht. Rommelige of donkere gebieden nodigen uit tot ongevallen. Gebruik geen gereedschap in een explosieve atmosfeer, zoals in de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, gassen of stof.

Elektrische gereedschappen maken vonken die stof of dampen kunnen laten ontbranden. Houd kinderen en omstanders op afstand tijdens het gebruik van gereedschap. Afleiding kan ertoe leiden dat u de controle verliest.

Elektrisch gereedschap stekkers moeten overeenkomen met het stopcontact. Wijzig de stekker nooit. Gebruik geen adapter pluggen met geaard (geaard) elektrische gereedschappen. Ongewijzigde stekkers en bijpassende stopcontact punten zullen het risico van een elektrische schok verkleinen. Vermijd lichamelijk contact met geaard of geaarde oppervlakken zoals pijpen, radiatoren, fornuizen en koelkasten. Er is een verhoogd risico op elektrische schokken als je lichaam in contact is of komt met geaard of ongeaarde oppervlakken. Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of natte omstandigheden. Komt u machine in contact met water, dan zal het risico van een elektrische schok verhogen.

Maak geen misbruik van het snoer. Gebruik nooit het snoer voor de uitvoering, trek de stekker nooit met het snoer uit het stopcontact. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen. Beschadigde of verstrikte snoeren verhogen het risico van een elektrische schok. Wanneer de exploitatie van een elektrisch gereedschap buitenshuis plaats vind, gebruik een verlengsnoer geschikt voor gebruik buitenshuis. Indien de exploitatie van elektrische gereedschap op een vochtige plaats onvermijdelijk is, gebruik dan een aardlekschakelaar (PRCD) om beschermd te werken. Gebruik van een PRCD schakelaar vermindert het risico van een elektrische schok.

Blijf alert, let op wat je doet, en gebruik gezond verstand bij het bedienen van gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap terwijl je moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicatie . Een moment van onoplettendheid tijdens het bedienen van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel. Draag altijd oogbescherming, beschermende uitrusting zoals stof masker, non-slip veiligheidsschoenen, helm of gehoorbescherming. Voorkom onopzettelijke inbedrijfstelling. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-positie staat voordat u machine aansluit op het lichtnet.

Het transporteren van elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakelaar of stroomvoorziening aan elektrisch gereedschap kan leiden tot ongevallen. Verwijder eventuele steeksleutels van de machine voordat u het gereedschap weer aansluit op het lichtnet. Een steeksleutel bevestigd aan een roterend deel van het gereedschap kan resulteren in persoonlijk letsel.  Houd de machine stevig vast en zorg ervoor dat u in een goede basis positie staat en houd uw balans te allen tijde. Dit resulteert in een betere controle van het gereedschap in onverwachte situaties. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Losse kleding, sieraden of lang haar kan vast komen te zitten in bewegende delen.

Indien apparaten zijn bedoeld voor de aansluiting van stofafzuiging,  zorg dat deze juist zijn aangesloten voor gebruikt. Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste gereedschap voor iedere toepassing. Het juiste elektrische gereedschap zal het werk beter en veiliger maken. Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar defect is. Ieder stuk elektrisch gereedschap dat niet kan worden bediend met de schakelaar is gevaarlijk, en moet worden gerepareerd. Trek de stekker uit het stopcontact en / of verwijder de batterij van het elektrische gereedschap voor het maken van eventuele aanpassingen, veranderen van accessoires of het opslaan van elektrische gereedschappen. Houd elektrische gereedschappen buiten het bereik van kinderen en niet gekwalificeerde personen die niet bekend zijn met het elektrische gereedschap of deze instructies om het gereedschap te bedienen. Controleer het gereedschap voor gebruik de staat van bewegende delen, breuk van delen en ieder andere aandoening die van invloed kunnen zijn op de werking van het gereedschap.

Bij beschadigingen, dient het elektrische gereedschap gerepareerd te worden voor gebruik. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrische gereedschappen. Houdt snij gereedschappen scherp en schoon. Goed onderhouden snij instrumenten met scherpe snijkanten hebben minder kans te beschadigen en zijn gemakkelijker te controleren. Gebruik alle producten in overeenstemming met deze instructies, rekening houdend met de arbeidsomstandigheden waaronder de werkzaamheden worden uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap verschillend van die welke bestemd zijn waarvoor de producten gemaakt zijn zouden kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie. Laat uw gereedschap onderhouden door een gekwalificeerde persoon die gebruik maakt bij reparatie van origineel en identieke vervangende onderdelen. Dit zal ervoor zorgen dat de veiligheid van het elektrische gereedschap wordt gehandhaafd.


Deze site is gemaakt en wordt onderhouden door FeramoTools. Hierbij wordt alleen gebruik gemaakt van bronnen, die wij betrouwbaar achten. Bij de samenstelling van de inhoud van de site is de benodigde zorgvuldigheid in acht genomen. FeramoTools kan echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het geval de op deze site vermelde gegevens onjuistheden bevatten. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Overname of vermenigvuldiging van de op deze site vermelde informatie is – anders dan uitsluitend voor PRIVÉ gebruik- alleen toegestaan indien vooraf schriftelijke toestemming van FeramoTools is verkregen.