Airless veiligheidsregels

Airless spuitapparatuur is een belangrijk instrument voor de professionele schilder. Maar zoals met elk gereedschap dient u alle veiligheidsvoorschriften in acht te houden en te weten hoe u dient te gebruiken. Zorg ervoor dat u en alle andere gebruikers op de hoogte zijn van de risico`s en volledig begrijpen hoe ze met Airless spuitapparatuur en de accessoires om moeten gaan. Alle gebruikers instructies dienen gelezen te worden en men dient ze te begrijpen.

Overschrijd nooit de maximale werkdruk van de spuitapparatuur en aangesloten componenten zoals slangen en spuitpistolen!
Vloeistof onder hoge druk kunnen de huid doordringen. Indien de wond niet tijdig en goed wordt behandeld, kan het letsel tot blijvende invaliditeit of amputatie leiden. Als u geïnjecteerd word, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen. Beschouw dit niet als een eenvoudige snee of wond.

Gebruik altijd een tip beschermkap voor extra bescherming tegen injectie. De tip beschermer biedt bescherming tegen injectie, maar kan het niet voorkomen. Pas de tip houder of beschermer nooit aan, of verwijder de kap nooit! Schakel altijd het pistool veiligheidsslot in wanneer het pistool niet in bedrijf is.
Voordat u onderhoud aan de verfpomp of accessoires pleegt, raadpleeg de handleiding en volg alle waarschuwingen.

Probeer nooit een spuittip te installeren, te wijzigen of de beschermkap schoon te maken zonder eerst het volgende te doen:
-    Plaats de trekker veiligheid in een vergrendelde positie.
-    Schakel het spuittoestel uit en ontkoppel het elektrische snoer of luchttoevoer.
-    Maak het gehele systeem drukloos, zowel dat van de pomp en naar het spuitpistool.

Als u al geïnjecteerd of gewond bent- of zelfs denk dat u geïnjecteerd geweest bent:
Wacht niet! U dient onmiddellijk het volgende te doen:
Ga ONMIDDELLIJK naar de dichtstbijzijnde eerste hulp of medisch centrum. Informeer de arts en alle medische personeel dat u een hoge druk injectie verwonding vermoed. Geef de medische informatie hieronder en alle overige medische informatie die bij uw apparatuur en materiaal voor handen heeft aan de medische staf en arts. Zorg voor zo veel mogelijk details over de verf(s) of coating(s) die betrokken zijn bij uw letsel.

Kritische informatie voor alle medisch personeel:
Injectie in de huid is een ernstige traumatisch letsel. Het is belangrijk om de wond zo snel mogelijk chirurgisch te behandelen. Stel een onderzoek naar toxiteit en vergiftiging niet uit. Toxiciteit is een belangrijk punt van zorg bij een aantal exotische coatings die rechtstreeks geïnjecteerd zijn in de bloedbaan. Overleg met een plastisch chirurg of een reconstructieve handchirurg kan raadzaam zijn.

De ernst van de wond hangt af van waar de schade is op het lichaam, of de stof iets op zijn weg geraakt heeft en bij afbuiging veroorzaakt deze meer schade, en vele andere variabelen, zoals de verfhuid microflora die in de verf of pistool zit die gestraald word in de wond. Als de geïnjecteerde verf acryl latex en titaandioxide bevat kan deze schade aan het weefsel opleveren en verlaagt de weerstand tegen infecties, tevens zal bacteriële groei gaan bloeien. De aanbevolen behandeling voor een injectie schade aan de hand omvat  onder andere onmiddellijke behandeling met antibiotica.


Deze site is gemaakt en wordt onderhouden door FeramoTools. Hierbij wordt alleen gebruik gemaakt van bronnen, die wij betrouwbaar achten. Bij de samenstelling van de inhoud van de site is de benodigde zorgvuldigheid in acht genomen. FeramoTools. kan echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het geval de op deze site vermelde gegevens onjuistheden bevatten. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Overname of vermenigvuldiging van de op deze site vermelde informatie is – anders dan uitsluitend voor PRIVÉ gebruik- alleen toegestaan indien vooraf schriftelijke toestemming van FeramoTools is verkregen.