Uitleg soldeertechnieken

Solderen is een techniek die toegepast word om twee metalen materialen aan elkaar te verbinden. Om twee metalen met elkaar te verbinden is een metaallegering nodig dat een lager smeltpunt heeft dan de te verbinden materialen. Bij het solderen van metalen word een vloeimiddel gebruikt FLUX genaamd. Een vloeimiddel word gebruikt om de oxidatie die vrijkomt bij het solderen te reduceren en om het soldeer mooi te laten vloeien. 123solderen.nl richt zich op twee soldeertechnieken zacht solderen & hard solderen.

Zacht solderen is een techniek die word uitgevoerd met een soldeerbout of een soldeerbrander bij een temperatuur die lager is dan 450 °C. Deze techniek word gebruikt bij het solderen van leidingwerk, elektronica, printplaten, dakgoten, lijstwerk.

Belangrijke kenmerken:
- De werktemperatuur is lager dan 450°C.
- Zacht soldeer is niet sterk.
- Een zacht gesoldeerde verbinding kan niet tegen hoge druk.
- De opening tussen de te verbinden onderdelen worden gevuld door een capillaire werking.
- De te verbinden onderdelen hoeven niet van hetzelfde materiaal te zijn.
- Na het solderen mag de verbinding niet warmer worden dan 100°C.

Bij zacht solderen word er gebruik gemaakt van soldeertin en een vloeimiddel. Er zijn twee soorten soldeertin, loodhoudende en loodvrije. Bij consumentengoederen word gebruik gemaakt van loodvrije soldeertin. Dit is bepaald door een Europese richtlijn sinds 1 Juli 2006. Loodhoudend soldeertin word enkel nog gebruikt door bijvoorbeeld installateurs, voor het solderen van zinken dakgoten en andere constructie doeleinden. Het voordeel van loodhoudend soldeertin is dat hoe meer lood er gebruikt word in het tin, de smelttemperatuur lager word. De optimale soldeertemperatuur voor loodhoudend soldeertin is tussen de 315 tot 345°C en 360 - 370°C voor loodvrije soldeertin.

Vloeimiddelen zijn in een pasta of in een vloeistof verkrijgbaar. Je gebruikt een vloeimiddel om de oxidatie die vrijkomt bij het solderen te reduceren en om het soldeertin mooi te laten vloeien. Je hebt zuurvrije en zuurhoudende flux. Zuurvrije vloeimiddelen worden toegepast bij het solderen van waterleidingen, elektronica, printplaten etc.. Dit omdat zuurhoudende vloeimiddelen bij het niet goed schoonmaken van het soldeeroppervlak corrosie veroorzaakt. Bij het solderen van elektronica en in de elektrotechniek, word doorgaans soldeerdraad met een harskern toegepast.

Hard solderen ook wel braseren genaamd, is een soldeer techniek die je gebruikt bij een temperatuur boven de 450°C. Deze techniek word gebruikt bij het solderen van sieraden, leidingwerk, koelinstallaties, fietsen, metalen frames, vliegtuigtechniek, motoren, uitlaten, flenzen etc. en verschillende metalen die niet gelast kunnen worden.

Belangrijke kenmerken:
- De werktemperatuur is hoger dan 450°C.
- Hardsoldeer is sterk.
- Een hardgesoldeerde verbinding kan tegen hogere drukken.
- De opening tussen de te verbinden onderdelen worden gevuld door een capillaire werking.
- De te verbinden onderdelen hoeven niet van hetzelfde materiaal te zijn.
- Na het solderen mag de verbinding warmer worden dan 100°C.
- Als vloeimiddel word een FLUX gebruikt, een witachtig poeder of pasta.

Een temperatuur tussen de 450 en 1000°C kan worden bereikt met turbo branders voorzien van een Supergas, Novacet of KEMAP gaspatroon. Deze temperaturen zijn geschikt om te hard solderen met een tinlegering. Temperaturen boven de 1000°C zijn nodig om te hardsolderen met messing, zilver, staal, brons, koper en aluminium legeringen. Deze temperaturen worden bereikt met een hard soldeerset, bestaande uit een Supergas, Novacet of KEMAP gaspatroon in combinatie met een zuurstof patroon, of een set werkend met een acetyleen gasfles en een zuurstoffles. Bij het hardsolderen word hoofdzakelijk gebruik gemaakt van een zilver of een messing legering. De messing legering is de sterkste en meest warmtebestendige legering. Als FLUX (vloeimiddel) word een witachtig poeder of pasta gebruikt. Er zijn twee soorten FLUX. Een poeder of pasta voor zilver hard solderingen met een smeltpunt tussen de 600-800°C. En een poeder voor Messing & brons hard solderingen met een smeltpunt tussen de 750-1150°C.Bij