30mA PRCD aardlekschakelaar met geïntegreerde stekker - IP55 Sproeiwaterdicht

  • Beschrijving
  • Specificaties

IP55 klasse RCD Aardlekschakelaar met geïntegreerde stekker en randaarde, die Sproeidicht is. Te gebruiken als aardlekschakelaar in situaties waar met machines met water gewerkt wordt. Deze RCD beveiliging schakelaar is de vervanger van de veiligheidstrafo die altijd verplicht was wanneer u elektrisch gereedschap gebruikte in combinatie met water. De IP55 RCD schakelaar werkt als een aardlekschakelaar die direct de stroomtoevoer uitschakelt bij lekstroom groter dan 30 mA. De schakelaar is CE gekeurd, en voldoet aan alle Europese normen.

Enkel te gebruiken op een stopcontact met randaarde.
Niet te gebruiken bij een stopcontact met penaarde zoals in België of een ongeaard contact.

IP55 = Geen schade indien bespoten (12,5 l/min) onder eender welke hoek.
Niet dompelbaar of waterdicht!

Enkel aan te sluiten op een drieaarderig snoer voorzien van aarde draad

L is de aansluiting voor de bruine draad, dus de stroomaanvoer.
N is de aansluiting voor de blauwe draad, dus de nul.
~ is de aansluiting voor groen/gele draad, dus de aarde.

Handleiding PRCD schakelaars https://spero.nl/prcd.pdf

Attentie! Belangrijke veiligheidsaanwijzingen!

Dit product is enkel te gebruiken op apparaten die onder de elektrische productcategorie Klasse

1 vallen, dus voorzien van AARDE.

Is het product, het snoer, de stekker niet voorzien/aangesloten van/op een aarde draad(Groen/

geel), dan kan een prcd schakelaar niet worden toegepast, en zal hij niet de bescherming

bieden waarvoor hij bedoelt is.

Sluit een product met een PRCD schakelaar enkel aan op een geaard stopcontact.

Vergewis uzelf ervan dat het stopcontact ook daadwerkelijk aangesloten is op een geaard

netwerk.

Het gebruik onder andere omgevingsvoorwaarden zoals omgevingstemperaturen van meer dan

50°C, brandbare gassen, oplosmiddelen, dampen, stof, een relatieve vochtigheid van de lucht

van meer dan 80 % en vocht moet onder alle omstandigheden worden vermeden.

Wanneer men kan aannemen dat het niet meer mogelijk is zonder gevaar met het toestel te

werken, dan moet het meteen buiten dienst worden gezet en tegen toevallige werking worden

beveiligd. Een ongevaarlijke werking is niet meer te verwachten wanneer het toestel niet meer

werkt, zichtbare beschadigingen vertoont, bij transportschade en na opslag onder ongunstige

omstandigheden.

Reparatie en onderhoud mogen enkel door bevoegde vaklui worden uitgevoerd. Enkel originele

onderdelen mogen worden gebruikt om defecte onderdelen te vervangen.

Beschrijving van de werking

De elektronische stekker voor de beveiliging van personen is een erg gevoelig, verplaatsbaar

toestel dat beveiligt tegen gevaarlijke ongelukken door het aanraken van stroomvoerende

leidingen of onderdelen.

De beveiliging reageert al bij kleine lekstromen van minstens 30 mA mits het aangesloten is op

een geaard netwerk. Bij gevaar wordt de stroom binnen enkele milliseconden onderbroken.

Veilige en snelle beveiliging tegen ongelukken tussen contactdoos en toestel.

De stekker voor de beveiliging van personen is voorzien voor vaste montage en als constant

gebruikt accessoire voor dikwijls gebruikte elektrische toestellen.

Bij enkele modellen is er al een kabel aangesloten.

In dat geval valt punt 1 van de inwerkingstelling

weg.

Inbedrijfstelling

1. Laat een bevoegde elektricien de stekker voor de beveiliging van personen volgens de

geldende voorschriften aansluiten aan het snoer van het toestel of aan de verlengkabel in plaats

van een normale aansluitstekker.

2. Let er in elk geval op dat de geel-groene aansluitdraad met de schroef die gemerkt is met het

aardingssymbool wordt verbonden.

3. Schakel de stekker voor de beveiliging van personen in door een druk op de RESET-toets. In

het controlevenster boven de RESET-toets verschijnt er een rode markering.

4. Druk de TEST-toets in om de goede werking te controleren. Er moet een duidelijk

schakelgeluid te horen zijn en de rode markering in het controlevenster moet verdwijnen.

5. Het toestel mag niet worden gebruikt wanneer het schakelgeluid niet te horen is en de rode

markering zichtbaar blijft.

6. Druk nadat de test met succes is verlopen nog eens op de RESET-toets. Het toestel is nu

klaar om te werken.

Belangrijk!

Voor de controle van de goede werking: druk van tijd tot tijd de testknop in en voer de controle

van de werking uit zoals hierboven is beschreven.

Na een stroomonderbreking de stekker voor de beveiliging van personen opnieuw inschakelen!

De stekker voor de beveiliging van personen is niet geschikt voor toestellen waarvan een

langere uitschakeling tot gevolgschade kan leiden (b.v. koelkasten, diepvriezers enz.).

Deze stekker voor de beveiliging van personen kan niet dienen ter vervanging van de andere

voorgeschreven veiligheidsmaatregelen!

Merk: FeramoTools
Artikelnummer: prcdST
Max. vermogen: 3600Watt, 16A
Voltage: 220-240Volt - 50Hrz
Onder spanning beveiliging: <30mA
Uitschakel tijd: 30mS
Beschermingsklasse: IP54
prcdST30
    Levertijd:1-3 dagen
Bestel