10mA PRCD aardlekschakelaar PRO - IP66 Waterbestendig

  • Beschrijving
  • Meer
  • Specificaties

RCD aardlekschakelaar met een IP66 waterbestendige beschermingsklasse, voor montage in het aansluitsnoer van elektrische producten die in aanraking met vocht komen. Te gebruiken in situaties waar met machines met water gewerkt wordt. Deze PRCD beveiliging schakelaar is de vervanger van de veiligheidstrafo die altijd verplicht was wanneer u elektrisch gereedschap gebruikte in combinatie met water. Hij werkt als een aardlekschakelaar die direct de stroomtoevoer uitschakelt bij lekstroom groter dan 10mA. Deze IP66 RCD schakelaar plaatst u 30cm achter de stekker van het product. De schakelaar is CE gekeurd, en voldoet aan alle Europese normen. Enkel te gebruiken op een geaard stopcontact.

IP66 = Waterbestendig - Geen waterindringing indien bespoten (100 l/min) onder eender welke hoek. Niet dompelbaar of waterdicht.

Een PRCD schakelaar is enkel aan te sluiten op een drieaarderig snoer voorzien van aarde draad. Een PRCD schakelaar sluit u aan op elektrische apparaten met een AARDE draad aansluiting. Deze schakelaar is NIET te gebruiken met elektrische apparaten zonder aardeaansluiting.

Een drie aarderig snoer van een elektrisch apparaat dient als volgt op de aardlekschakelaar aangesloten te worden:

Resetknopzijde van de schakelaar = Stekkerzijde dus ongeveer 30cm snoer met daaraan een ingegoten IP55 stekker met Randaarde of een PEN aarde aansluiting voor de Belgische markt.

- De L aansluiting is de aansluiting voor de bruine draad, dus de stroomaanvoer.

- De N aansluiting is de aansluiting voor de blauwe draad, dus de nul.

- De ~ aansluiting is de aansluiting voor groen/gele draad, dus de aardedraad.

De beide zijden van de PRCD aardlekschakelaar dienen hetzelfde aangesloten te worden zoals hierboven vermeld.

Ter controle dient u altijd een gekwalificeerd persoon het na te laten kijken of de schakelaar goed is aangesloten om ongelukken te voorkomen.



Handleiding PRCD schakelaars https://spero.nl/prcd.pdf

Attentie! Belangrijke veiligheidsaanwijzingen!

Dit product is enkel te gebruiken op apparaten die onder de elektrische productcategorie Klasse

1 vallen, dus voorzien van AARDE.

Is het product, het snoer, de stekker niet voorzien/aangesloten van/op een aarde draad(Groen/

geel), dan kan een prcd schakelaar niet worden toegepast, en zal hij niet de bescherming

bieden waarvoor hij bedoelt is.

Sluit een product met een PRCD schakelaar enkel aan op een geaard stopcontact.

Vergewis uzelf ervan dat het stopcontact ook daadwerkelijk aangesloten is op een geaard

netwerk.

Het gebruik onder andere omgevingsvoorwaarden zoals omgevingstemperaturen van meer dan

50°C, brandbare gassen, oplosmiddelen, dampen, stof, een relatieve vochtigheid van de lucht

van meer dan 80 % en vocht moet onder alle omstandigheden worden vermeden.

Wanneer men kan aannemen dat het niet meer mogelijk is zonder gevaar met het toestel te

werken, dan moet het meteen buiten dienst worden gezet en tegen toevallige werking worden

beveiligd. Een ongevaarlijke werking is niet meer te verwachten wanneer het toestel niet meer

werkt, zichtbare beschadigingen vertoont, bij transportschade en na opslag onder ongunstige

omstandigheden.

Reparatie en onderhoud mogen enkel door bevoegde vaklui worden uitgevoerd. Enkel originele

onderdelen mogen worden gebruikt om defecte onderdelen te vervangen.

Beschrijving van de werking

De elektronische stekker voor de beveiliging van personen is een erg gevoelig, verplaatsbaar

toestel dat beveiligt tegen gevaarlijke ongelukken door het aanraken van stroomvoerende

leidingen of onderdelen.

De beveiliging reageert al bij kleine lekstromen van minstens 30 mA mits het aangesloten is op

een geaard netwerk. Bij gevaar wordt de stroom binnen enkele milliseconden onderbroken.

Veilige en snelle beveiliging tegen ongelukken tussen contactdoos en toestel.

De stekker voor de beveiliging van personen is voorzien voor vaste montage en als constant

gebruikt accessoire voor dikwijls gebruikte elektrische toestellen.

Bij enkele modellen is er al een kabel aangesloten.

In dat geval valt punt 1 van de inwerkingstelling

weg.

Inbedrijfstelling

1. Laat een bevoegde elektricien de stekker voor de beveiliging van personen volgens de

geldende voorschriften aansluiten aan het snoer van het toestel of aan de verlengkabel in plaats

van een normale aansluitstekker.

2. Let er in elk geval op dat de geel-groene aansluitdraad met de schroef die gemerkt is met het

aardingssymbool wordt verbonden.

3. Schakel de stekker voor de beveiliging van personen in door een druk op de RESET-toets. In

het controlevenster boven de RESET-toets verschijnt er een rode markering.

4. Druk de TEST-toets in om de goede werking te controleren. Er moet een duidelijk

schakelgeluid te horen zijn en de rode markering in het controlevenster moet verdwijnen.

5. Het toestel mag niet worden gebruikt wanneer het schakelgeluid niet te horen is en de rode

markering zichtbaar blijft.

6. Druk nadat de test met succes is verlopen nog eens op de RESET-toets. Het toestel is nu

klaar om te werken.

Belangrijk!

Voor de controle van de goede werking: druk van tijd tot tijd de testknop in en voer de controle

van de werking uit zoals hierboven is beschreven.

Na een stroomonderbreking de stekker voor de beveiliging van personen opnieuw inschakelen!

De stekker voor de beveiliging van personen is niet geschikt voor toestellen waarvan een

langere uitschakeling tot gevolgschade kan leiden (b.v. koelkasten, diepvriezers enz.).

Deze stekker voor de beveiliging van personen kan niet dienen ter vervanging van de andere

voorgeschreven veiligheidsmaatregelen!

 

Let op! Een PRCD schakelaar is een gevoelig beveiliging product en is gauw beschadigt door invloeden van buitenaf. Op een PRCD schakelaar zit geen 1 jaar fabrieksgarantie. Een kapotte PRCD schakelaar is altijd het gevolg van het stoten tegen een harde ondergrond of onzorgvuldig gebruik. Zorg er altijd voor dat de machine en het stroom netwerk voorzien is van een goede aarding, anders zal de PRCD schakelaar niet werken. Laat een erkend installateur of een opgeleid persoon in de elektrotechniek de schakelaar installeren.

Merk: FeramoTools
Artikelnummer: PRCDDSIP66
Voltage: 220-240Volt ~ 50Hrz
Onderspannings beveiliging: <10mA
Uitschakeltijd: 30mS
Max. vermogen: 3600Watt / 16A
Beschermingsklasse: IP66
Gebruikstemperatuur: -25 tot 40Gr. Celcius
prcdDSIP66
Nu slechts
excl Verzendkosten
    Levertijd:1-3 dagen
Bestel