• Beschrijving

In antwoord op uw schrijven deel ik u mede dat wij zeer goed te spreken zijn aangaande de geleverde goederen en de administratieve afwikkeling.
Met vriendelijke groeten,
J.P.Kind