HSS Kernboren lengte 55mm

 

Centreerstift HSS kernboren 12 t/m 60mm dia 6,35mm

 

13mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

14mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

15mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

16mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

18mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

19mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

20mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

23mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

26mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

27mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

29mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

30mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

31mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

32mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

33mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

34mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

35mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

36mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm