Airless verfspuiten

De meest gebruikte Airless pompen zijn de zogenaamde FeramoTools plunjerpompen of membraampompen. Airless spuiten heeft als voordeel dat er geen structuur van de roller achterblijft in de latex, waardoor een zeer strak en egaal eindresultaat ontstaat. Tevens kunnen bijvoorbeeld oude spachtel of oud spacwerk overgespoten worden zonder verlies van structuur. Bij Airless spuiten zuigt de pomp de verf op, en word deze onder hoge druk naar het pistool door een zeer kleine opening geperst, waarbij door de hoge druk de verf in minuscule deeltjes verdeeld wordt. Vanwege de hoge vloeistofdruk bij Airless spuiten kan de verf met grote snelheid aangebracht worden. Voor Airless spuiten is geen of weinig verdunning nodig, dus er kan een veel grotere laagdikte bereikt worden. Daarnaast is door het ontbreken van een luchtstroom zoals bij een compressor, de terugslag veel minder. 

Let op! De opgegeven maximale Bar druk is niet bepalend of een Airless pomp goed kan spuiten. Om goed met een Airless spuit te kunnen spuiten, dient deze een minimale opbrengst te hebben van 1,5 L/min. Wilt u een Airless pomp industrie matig en  professioneel gebruiken zonder teveel onderhoud, dan heeft uw Airless pomp minimaal een opbrengst nodig van 2.0 L/min. Klik op de link Tips & Advies voor de meest gestelde vragen en informatie. Wilt u daarentegen houtwerk, deuren, plaatmateriaal oftewel fijn spuitwerk afleveren, dan bevelen wij u de HVLP systemen aan. Deze spuitapparatuur vind u in het vorige menu. Tevens verkopen wij ook alle mogelijke onderdelen.