• Beschrijving
  • Meer

GEBRUIK

Dit product kan zowel binnens- als buitenshuis worden toegepast.Geschikt voor gebruik op: marmer-cement agglomeraat, marmer-hars agglomeraat, leisteen, zandsteen, basaltina – lavagesteente, gesmoten basalt, cementina, beton, cotto, graniet, kalksteen, marmer, Eco- stone, porfier, kwartsiet, terracotta, travertin en tufsteen.

Zeer geschikt om verwerkt te worden in combinatie met een boenmachine zoals de SPRT, SP1001, SP4001, SPBM1001, SP2001 etc..

Onderhoud Natuursteen is een geconcentreerd pH-neutraal onderhoudsproduct speciaal voor het normale onderhoud van alle natuurlijke oppervlakken en voor materialen met een gemiddeld of middelhoog absorptievermogen. Onderhoud Natuursteen is uiterst effectief tegen vuil, maar vriendelijk voor het schoon te maken oppervlak. Dankzij de speciale formule, die rijk is aan natuurlijke ingrediënten, voedt Onderhoud Natuursteen het oppervlak, waardoor er met de tijd een mooi en vol uiterlijk ontstaat en de vuilbestendigheid zal verhogen. Dit geldt ook voor bijzonder ruwe en absorberende materialen zoals cotto en terracotta. Onderhoud Natuursteen kan ook worden gebruikt op vloeren die zijn behandeld met een was of een andere afwerking, zonder dat deze wordt aangetast. Integendeel, Onderhoud Natuursteen draagt bij aan het beschermend effect van de eventueel aanwezige behandeling.

Onderhoud Natuursteen heeft een uitstekende reinigende werking en laat een aangename, frisse geur na. Onderhoud Natuursteen is eenvoudig in gebruik. Het wordt aangebracht met gebruikelijke materialen, zoals een dweil of vlakmop. Nadweilen is niet nodig en de effectieve werking tegen vervuiling beschadigd geen materialen.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

✓ Uitstekende schoonmaak-eigenschappen

✓ Vriendelijk voor het oppervlak, effectief tegen vuil

✓ Ideaal voor gebruik op normaal tot middelhoge poreuze oppervlakken

✓ Naspoelen niet nodig

✓ Laat een aangename en frisse geur achter

✓ Beschadigt de aanwezige behandeling van het oppervlak niet

✓ Bouwt geen laagjes op

✓ Zorgt voor een mooi en vol uiterlijk van het oppervlak

✓ Regelmatig gebruik zal het oppervlak meer bestand maken tegen vervuiling

LET OP!! Maak ten alle tijde een proefstuk alvorens de gehele vloer te bewerken met het product.
Klik op het onderstaande kopje ``MEER`` voor meer uitleg en productinformatie.

BENODIGDE MATERIALEN

Dweil, vlakmop, schrob-zuigmachine

STAPSGEWIJZE GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbereiden en reinigen van het oppervlak

1. Voordat u begint met het schoonmaken van het oppervlak met Onderhoud Natuursteen, is het zeer raadzaam om losse vervuiling te verwijderen met een bezem en/of stofzuiger.

Toepassing

Onderhoud Natuursteen wordt verdund met water:

- 2 dopjes product in een emmer water (circa 5 liter) bij gebruik op oppervlakken met een gemiddelde absorptie, zoals marmer of graniet.

- 4 dopjes in een emmer water (circa 5 liter) bij gebruik op oppervlakken met een hoge of middelhoge absorptie, zoals cotto of terracotta. Na het verdunnen met water,zoals hierboven aangegeven, wordt het oppervlak op de gebruikelijke wijze gedweild met een dweil of vlakmop. Dweil de vloer met een dun laagje van het water/product mengsel op het oppervlak. Schrob subtiel in geval van meer hardnekkige vlekken of vervuiling. Bij gebruik van de hierboven genoemde mengverhouding is nadweilen of naspoelen van de vloer niet nodig.


Ingebruikname

Zodra de vloer droog is, kan deze weer in gebruik genomen worden.


INSTRUCTIE EN RICHTLIJNEN

Dit product kan worden toegepast zonder verdere specifieke instructies of richtlijnen.


REINIGING VAN MATERIALEN

Na de toepassing kunnen de benodigde materialen worden schoongemaakt met water.


VEILIGHEID

Gebruik altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen bij de toepassing van het product en volg de instructies van het veiligheidsblad nauwkeurig op.


OPSLAG

Bewaar op een koele en droge plaats in goed afgesloten verpakking.


HOUDBAARHEID

36 maanden in de originele en afgesloten verpakking. Bewaard op een koele en droge plaats.


IDENTIFICATIE VAN GEVAREN

H315 Veroorzaakt huidirritatie

H318 Veroorzaakt ernstige oogschade

H412 Schadelijk voor waterorganismen met langdurige gevolgen.

P264 Handen grondig wassen na gebruik.

P273 Vermijd lozing in het milieu

P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming.

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met zeep en water

P332+P313 Als er huidirritatie optreedt: vraag medisch advies/aandacht.

P362 Trek met het product in aanraking gekomen kleding uit en was de kleding.

FB004
    Levertijd:1-3 dagen
Bestel